Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van Vledder een bijeenkomst over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert wijzigt. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 12 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in Ons Dorpshuis aan de Linthorst Homanstraat 14 in Wilhelminaoord. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan over andere onderwerpen die het waterschap aangaan.