Voor inwoners in de omgeving van Koekange houden wij een bijeenkomst over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur in Dorpshuis De Schakel in Koekange. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan over andere onderwerpen die het waterschap aangaan.