Het Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert op donderdag 6 februari een inloopbijeenkomst over het versterken van Stadsdijken Zwolle. Tijdens deze avond deelt het waterschap ideeën over het ontwerp per deel van de dijk. Ook kunnen belangstellenden vertellen hoe zij de toekomstige dijk voor zich zien.