Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) houden woensdag 15 juni een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen aan het projectteam van DAS en het waterschap en praten zij u bij over de werkzaamheden. Inwoners en geïnteresseerden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur welkom bij Cultureel Centrum Het Teeuwland, Karel Doormanstraat 30 in Hasselt.  

De Stenendijk beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is veilig, maar wel kwetsbaar. Daarom wordt de Stenendijk versterkt door het inbrengen van een damwand. De uitvoering van de versterking staat gepland van juli 2022 tot eind december 2022. Het eerste deel van de restauratie van de muur is afgerond. Vanaf augustus starten de vervolgwerkzaamheden van de restauratie.  

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.