Op maandag 6 september organiseren wij een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren in Kampen. Er wordt gebaggerd in veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over de werkzaamheden en planning.

Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 16.00 uur bij Eudokiakerk, Wederiklaan 54, 8265 DD in Kampen. Zowel het waterschap als de aannemer zijn hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uitvoering 

Op maandag 30 augustus wordt een start gemaakt met baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden betreffen watergangen in de wijken Hagenbroek, De Maten, Bovenbroek, Kampen Zuid en Kampen Centrum. Naar verwachting duren deze tot uiterlijk 15 maart 2022. Dit project is een vervolg op de baggerwerkzaamheden begin 2021 in de wijk Cellesbroek.

Baggerbedrijf West Friesland B.V. uit Andijk gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Dit kan enige overlast geven. De verkeersveiligheid krijgt veel aandacht, omdat de uitvoering van de werkzaamheden in woonwijken plaatsvinden. Er wordt echter niet lang op dezelfde plek gewerkt. Ook wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen.                               

Waterkwaliteit

Het waterschap onderhoudt veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Door de vorming van bagger wordt de waterdiepte steeds minder. Daardoor neemt de waterkwaliteit af en wordt het werken met de maaiboot steeds moeilijker. Daarom gaan we vanaf begin september 2021 een aantal watergangen uit baggeren. Het onderhouden gebeurt met de kraan en/of de maaiboot.