Op maandag 6 september organiseren wij vanaf 16.00 uur een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren in Kampen. Er wordt gebaggerd in veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over de werkzaamheden en planning.

Aanmelden en meer informatie 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf bij Eudokiakerk, Wederiklaan 54, 8265 DD in Kampen. Zowel het waterschap als de aannemer zijn hierbij aanwezig. Meer informatie over deze inloopbijeenkomst leest u op onze website: Inloopbijeenkomst baggerwerkzaamheden Kampen | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)