Ons land en ook onze buurlanden hebben op dit moment te maken met zeer hoogwater. Het heeft de afgelopen dagen veel geregend en nog steeds vallen er buien. Daarbij is er veel rivierwater vanuit Duitsland, Zwitserland en Oost-Frankrijk naar ons onderweg. Dit water komt binnen via de Rijn. De IJssel is een aftakking van de Rijn. Daarom zal het water van de IJssel gaan stijgen. De verwachting is dat het water niet hoger komt dan in februari dit jaar. Uiterwaarden zullen onderlopen en we voeren extra dijkinspecties uit. Dit is voor deze tijd van het jaar, de zomer, overigens een uitzonderlijke situatie. In de winter komt dit vaker voor.

Actueel

Hier zie je de laatste updates. Ook op onze social media delen wij actuele berichten.

Wat is hoogwater?

Eens in de twee à drie jaar krijgen we met zo'n hoogwater te maken. De uiterwaarden lopen dan langzaam vol. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen. 

 

Uitzonderlijk

Deze ‘watersituatie’ op de IJssel in de maand juli is uitzonderlijk te noemen. Het komt dichtbij de waterstanden van afgelopen winter toen het waterschap ook te maken had met hoogwater. Toen ging het met name om smeltwater uit de Alpen dat richting Nederland stroomde, nu gaat het om het vele regenwater in het stroomgebied van de Rijn. Anders dan de ernstige situatie in Zuid-Limburg, Duitsland en België valt het bij ons erg mee. Er zijn in ons gebied geen problemen met wateroverlast. Er zijn geen knelpunten. Lokaal kan er misschien wat overlast zijn, oevers en uiterwaarden lopen onder, maar we kunnen de afvoer van het water prima aan en de meeste regen is inmiddels gevallen. Onze dijken zijn daarbij sterk genoeg.

Vergelijking tussen Limburg en ons gebied rond IJssel & Vecht

Er worden veel vragen gesteld of de huidige situatie in Limburg ook gevolgen heeft voor onze regio langs de IJssel en de Vecht. Het gebied rond de Maas is eigenlijk niet te vergelijken met ons gebied langs de IJssel. De Maas in Limburg ligt letterlijk in een dal. Er zijn daarom ook minder dijken langs de rivier. Het gebied rondom de Maas is hellender, en het water kan bij forse neerslag eigenlijk geen kant op. Het treedt dan buiten de oevers. Met normale neerslag is het water goed te verwerken. Maar de extreme hoeveelheid neerslag die er in korte tijd viel (in een dag viel meer regen dan normaal in de hele maand juli) én het vele water dat vanuit België het land binnenkomt zorgen samen voor een snelle stijging van het water in de Maas. Met alle gevolgen van dien.

Het gebied van de IJssel en Vecht is veel vlakker. We hebben weinig heuvels, waardoor het water langzamer naar de laagste punten stroomt en het water beter spreidt. Hierdoor krijgen we minder hoge waterstanden dan in Limburg. Het water dat nu via de Rijn de IJssel instroomt, heeft veel ruimte dankzij de aangelegde uiterwaarden (project Ruimte voor de Rivier). Het regenwater wat in ons gebied valt, watert voornamelijk af via het Zwarte Water en maar zeer beperkt via de IJssel. Bovendien valt er nu in ons gebied niet extreem veel regen, waardoor we de hoeveelheid water in de rivier prima kunnen verwerken. Het waterpeil is hoger dan normaal in deze tijd van het jaar (zomer). De verwachtte situatie langs de IJssel is wat betreft de waterstand vergelijkbaar met het hoogwater in februari 2021.

Wat doen wij bij hoogwater?

Bij hoogwater houden we de dijken extra in de gaten. Medewerkers kijken hoe de grasmat op de dijk zich houdt, of er gaten ontstaan of 'zandmeevoerende wellen'. Zo'n wel wordt veroorzaakt doordat water onder de dijk door rivier en zand meeneemt. Er ontstaat dan een tunneltje onder de dijk.(externe link) Als het tunneltje klein blijft kan het geen kwaad, maar als het groter wordt kan het een zwakke plek in de dijk worden. Wij gaan dit tegen door op de plek in de sloot tegendruk te geven met een speciaal doek en grind (dit heet bekisting) of door het waterpeil in de sloot hoger te zetten, zodat de sloot zelf tegendruk geeft.

Waterdata

Rijkswaterstaat levert actuele waterdata over verschillende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan informatie over waterstanden, watertemperaturen, golfhoogtes en windsnelheid.Op de website Waterinfo(externe link) kunt u direct alle watergegevens bekijken. Helaas kan het zijn dat deze pagina tijdelijk onbereikbaar is door overbelasting. 

Weersextremen door klimaatverandering

De afgelopen drie jaar hebben we te maken gehad met grote droogte in de zomer. Voorspelling is dat we door de klimaatverandering vaker en meer te maken krijgen met niet alleen droogte, maar ook met hevige buien, dus pieken en dalen.In 2018 was er ook hoogwater op de IJssel. Ecoloog Matthijs Jansen vertelt in deze video(externe link) wat hoogwater voor de natuur betekent als het water onderaan de dijk staat.