De waterstand bij Lobith stijgt nog steeds. Volgens de nieuwe verwachting zal de piek rond de 14,20m+ NAP liggen. Deze piek wordt in de nacht van 18/19 juli verwacht en zal ongeveer anderhalve dag later Deventer passeren. Deze waterstand is te vergelijken met het hoogwater begin dit jaar.

We zien inmiddels dat de lagere delen van de uiterwaarden tussen Deventer en Wilsum langzaam steeds voller  lopen. Veehouders zijn druk bezig in de uiterwaarden om gras te maaien voor voederwinning voordat de percelen onder water komen te staan.

De situatie is nog steeds goed beheersbaar voor het waterschap. Medewerkers van het waterschap lopen vanaf maandag extra dijkinspecties op die locaties waarvan bekend is dat er bij hoogwater risico is op zogeheten zandmeevoerende wellen.

Hulp aan Limburg

Als waterschappen helpen we elkaar. Gisteren zijn een aantal collega’s afgereisd om te helpen met o.a. dijkinspecties. Vandaag gaan er 40.000 lege zandzakken, een zandzakvulmachine en drie medewerkers naar Limburg voor extra hulp.