Woensdagmiddag 15 juli brachten drie Amsterdamse studenten van de Rietveldacademie een bezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op twee locaties in Hasselt. De vrije kunstenaars fietsen op hun ‘hoogwaterfietsen’ in twee weken van Zeeland naar Groningen over de NAP-lijn. Ze zien deze lijn als metafoor voor hoe kwetsbaar ons land is als de zeespiegel blijft stijgen. Het project richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?

‘Onder de naam Nieuw Nederland brengen we de nieuwe kustlijn met vlaggen langs de route in beeld en verzamelen we uiteenlopende verhalen over wat klimaatverandering doet in ons land’ aldus Pam Sikkink, Jette Kelholt en Talisa Kiyiya. Afgelopen woensdag leidde de route hen naar Hasselt. Daar gingen ze in gesprek met Marjan Vervoort: omgevingsmanager WDODelta, en Hermine der Nederlanden: adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit WDODelta. Bestemming: Monumentaal gemaal Streukelerzijl en de historische Stenendijk.

Gemaal Streukelerzijl

Op de dijk tussen de Overijsselse Vecht en Hasselt ligt gemaal Streukelerzijl. Dit monumentale gemaal uit 1925 zorgt er voor dat het water uit het binnenland afgevoerd kan worden richting het IJsselmeer. Naast gemaal Steukelerzijl staat gemaal Galgerak dat zorgt voor het peilbeheer van de noordelijke polders.

Doordat de bodem van de veenpolders is gedaald moeten de gemalen vernieuwd worden, met aandacht voor vismigratie en de omgeving. Deze gemalen zijn cruciaal voor de waterhuishouding van onze polders die rond de NAP nullijn liggen. Op deze plek waar WDODelta zorgt voor voldoende en veilig water in de polders wordt de vlag van Nieuw Nederland gehesen.

Bestemming Stenendijk

Iets verder richting Hasselt bezoekt het gezelschap de zuidkant van de Stenendijk. De Stenendijk is een unieke historische zeedijk (ca 16e eeuw) langs het Zwarte Water en de monding van de Vecht. De buitenzijde van de dijk bestaat uit ruim een kilometer lange muur die ooit opgebouwd is door meerdere landeigenaren. Dit is een tastbaar voorbeeld van lokale samenwerking tegen overtroming. De Stenendijk valt momenteel onder het hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap. Deze dijken worden versterkt om te blijven beschermen en klimaatverandering op te vangen.

Nieuw Nederland

Het project ‘Nieuw Nederland’ richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. De NAP-lijn (Normaal Amsterdams Peil) gebruiken ze als metafoor voor de kwetsbaarheid van als de zeespiegel blijft stijgen. Op hun ‘hoogwaterfietsen’ fietsen de drie studenten door het land en gaan zij in gesprek met inwoners op de grenslijn.

Meer informatie