Woensdagmiddag 15 juli brachten drie Amsterdamse studenten van de Rietveldacademie een bezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op twee locaties in Hasselt. De vrije kunstenaars fietsen op hun ‘hoogwaterfietsen’ in twee weken van Zeeland naar Groningen over de NAP-lijn. Ze zien deze lijn als metafoor voor hoe kwetsbaar ons land is als de zeespiegel blijft stijgen. Het project richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?