Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) - samen met zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma - de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst.

Werken aan de dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst, omdat het klimaat verandert.