Op 5 maart ondertekenden directielid René van der Spank van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Michel Dijk van ADS Groep uit Goor de overeenkomst voor de renovatie van gemaal Halfweg in Steenwijkerland. De pompcapaciteit wordt aangepast voor flexibel peilbeheer. Hierover nam het algemeen bestuur al een besluit in zijn vergadering op 25 februari. Het uit 1937 daterende gemaal Halfweg is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke uitstraling.