We merken het allemaal. Het wordt warmer en droger en de risico’s op wateroverlast en overstromingen nemen toe. De gevolgen van de klimaatveranderingen kunnen (gedeeltelijk) worden opgevangen. Dit heet klimaatadaptatie. De gemeenten in West-Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel pakken klimaatadaptatie regionaal op.

In West-Overijssel werken de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen, Zwolle, Staphorst, Zwartewaterland, Kampen en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen in de Werkregio RIVUS(externe link). Er wordt kennis gedeeld en samen worden onderzoeken en projecten uitgevoerd.

Klimaatadaptatie: zo doen we dat in West-Overijssel

De afgelopen tijd zijn de kwetsbaarheden in de gemeenten en de regio in kaart gebracht. Lokaal en regionaal is ook met partnerorganisaties gekeken naar risico’s. Zij zijn onderdeel van de oplossingen.

Op basis daarvan is een regionale strategie geschreven voor de aanpak van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in West-Overijssel. In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) ‘Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel’ is opgenomen wat de regio als opgave ziet, hoe er samengewerkt wordt en wat de leidende uitgangspunten zijn bij de aanpak van klimaatadaptatie in West- Overijssel.

Aan de slag

De strategie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de periode 2021 – 2028 en is gericht op projecten en acties die in de regio gezamenlijk worden opgepakt. Naast het regionale uitvoeringsprogramma hebben alle partners ook een eigen uitvoeringsprogramma met projecten en acties die ze zelf uitvoeren.

Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de leefomgeving in stad en landelijk gebied, zoals meer ruimte voor water, de aanleg van meer groen of het benutten van watervasthoudende groene daken. Naast een gezamenlijke aanpak kunnen de partners dat ook zelf doen. Ook kunnen ze inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidies en voorlichting.

Samen sterk

Klimaatverandering raakt ons allemaal en iedereen kan helpen om ons aan te passen aan de gevolgen van die veranderingen. Door de regionale samenwerking wordt kennis gedeeld, kunnen projecten gemeentegrens overschrijdend worden opgepakt en kan beter worden ingespeeld op landelijke subsidiemogelijkheden. In het nieuwe regeerakkoord komt klimaatadaptatie nadrukkelijk aan bod. "Daarom ook hard aan de slag met klimaatadaptatie.”

Meer informatie

Via onderstaande links is meer informatie over de Regionale Adaptatie Strategie te vinden.