De test van de waterberging Panjerd-Veeningen is dinsdag succesvol verlopen. In twee uur tijd werd ongeveer 100.000 m³ water vanuit de Hoogeveensche Vaart in de berging Panjerd-Veeningen gelaten. Evenveel water als 40 Olympische zwembaden. Waterschap Drents Overijsselse Delta wil met deze 'waterparkeerplaats' wateroverlast bij extreme regenval voorkomen en de veiligheid van Zuidwest-Drenthe vergroten. Door de klimaatverandering komen er meer extremere buien en perioden met wateroverlast en langdurige droogte.

Op deze manier werden de inlaat (waar het water wordt ingelaten), aflaat (waar het geparkeerde water de berging later weer verlaat) en de kades getest. Deze gestuurde waterberging is twee jaar geleden officieel in gebruik genomen, maar is tot nu niet ‘in het echt’ gebruikt. Er was deze ochtend veel mediabelangstelling bij de test Panjerd-Veeningen.

Panjerd-Veeningen; combinatie van berging en natuur

Als het water in de Hoogeveensche Vaart te hoog wordt en wateroverlast in Meppel dreigt, laat het waterschap de balgstuw leeglopen, waarna het water in de berging stroomt. Deze tijdelijke waterparkeerplaats stroomt in ongeveer 24 uur vol. Langs de plas zijn grote dijken aangelegd. Het waterpeil stijgt dan met ongeveer twee meter. Later kan het water via een uitlaatwerk weer wegstromen naar de Hoogeveensche Vaart.

Wat gebeurde bij de test?

Het waterniveau in de Hoogeveensche Vaart had de afgelopen dagen door de regenval een peil van 5.00 m boven NAP bereikt. Vanmorgen is 100.000 m³ water uit het kanaal de berging ingestroomd. Honderdduizend m³ water is evenveel water als 40 Olympische zwembaden. In zo’n zwembad zit 2.500 m³ water. Dat is 2,5 miljoen liter water. Donderdag 12 maart volgt een tweede test.