Een netwerk van circa 363 gemalen en 1.972 stuwen zorgen in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Dit peil hangt sterk af van het soort gebied. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld lagere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.

Water op peil houden

Het waterschap neemt veel maatregelen om het water de ruimte te geven. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker dat in natte perioden het water de ruimte heeft om wateroverlast tegen te gaan. Dit bereiken we door de aanleg van waterbergingen langs vele watergangen. Hiermee houden we water vast en kan het in de bodem zakken. Het grondwater blijft hierdoor zoveel mogelijk op peil, ook van groot belang in droge perioden. Meer weten over hoe wij ons waterpeil regelen? Kijk dan op de pagina water op peil houden.

Renovatie van 60 gemalen en stuwen

Het waterschap renoveert in de komende vier jaar 60 gemalen en stuwen. Deze gemalen en stuwen voldoen op een aantal punten niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Daarom is renovatie of vervanging noodzakelijk. Meer informatie over dit project vindt u op deze pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?