Dagelijks bestuurslid Marion Wichard van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) : “Het waterschap heeft als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als wij verbruiken. We doen dit door gebruik te maken van zon, wind en aquathermie. Door te investeren in Windpark Nieuwleusen, realiseren we ruim een kwart van onze doelstelling.