Onze medewerkers zijn flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde. 

In nagenoeg ons hele werkgebied viel een keer zoveel neerslag dan was voorspeld. Een groot deel daarvan viel ook nog eens in een kort tijdbestek. De vele regen zorgde voor een pittige situatie voor het watersysteem. We zijn druk in de weer om de waterpeilen weer op niveau te krijgen. Dit doen we met de inzet van 1960 stuwen en 360 gemalen, van groot tot klein. 

Peilbeheerders kijken per gebied: waar kan water worden gebufferd, waar liggen waterbergingen die ingezet kunnen worden, waar moet veel of juist weinig water worden afgevoerd? Zo proberen we op de hoge zandgronden zoveel mogelijk water vast te houden, met de focus op overlast te vermijden. 
Omdat het nu droog is en het afvoeren doorgaat, is er inmiddels een kleine buffer gecreëerd. Zondag wordt een volgend regenfront verwacht. We zijn alert en houden de weerssituatie nauwlettend in de gaten.