Door het hoogwater op de Vecht heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het fiets- en wandelpad over de vistrap bij stuw Vechterweerd in Dalfsen afgesloten. Hierdoor is geen doorgang voor fietsers en wandelaars mogelijk.