Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het fiets- en wandelpad bij stuw Vechterweerd in Dalfsen weer opengesteld voor voorbijgangers.

Omdat het hoogwater op de Vecht afgelopen weekend is gezakt, kwam het fiets- en wandelpad weer droog te liggen. De waarschuwingsborden zijn weggehaald en fietsers en wandelaars kunnen weer gebruikmaken van het pad. Het fiets- en wandelpad was vanaf maandag 24 februari afgesloten, omdat het onder water stond door het hoge water op de Vecht.