Dijkdenkers denken mee over IJsseldijk

Gepubliceerd op 17 januari 2018

Vanaf vanavond kunnen bewoners meepraten over het voorstel oplossingsrichtingen per dijktraject voor de IJsseldijk. Dit voorstel hebben we donderdagavond 11 januari al met onze groep betrokken Dijkdenkers besproken.

Margreet Krol houdt een presentatie voor de Dijkdenkers

IMG_4338
Twee groepen dijkdenkers

In het dorpshuis van Herxen werden de dijkdenkers bijgepraat over deze oplossingsrichtingen en op welke manier de inbreng van de Dijkdenkers hierin is verwerkt.  Na een korte presentatie van omgevingsmanager Margreet Krol gingen de dijkdenkers in groepjes o.l.v. medewerkers van het waterschap enthousiast in gesprek  en gaven hun mening over het voorstel.

Foto 7
Siebrand Bootsma in gesprek met een groep Dijkdenkers

Ook opperden dijkdenkers aandachtspunten voor het vervolgonderzoek in de Verkenningsfase. De centrale vragen waren ‘Mist u nog alternatieven?’ en ‘herkent u zich in de afweging die is gemaakt?’ Bijna alle Dijkdenkers gaven aan zich te kunnen vinden in het voorstel met oplossingsrichtingen.  Vanaf vanavond wordt een viertal inloopbijeenkomsten gehouden – in Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle –  waarvoor alle bewoners en belangstellenden zijn uitgenodigd om meer te horen over  de verschillende mogelijkheden om de dijk te versterken.