Zand uit riool hergebruiken in baksteen

Gepubliceerd op 2 januari 2018

Zand dat via de riolering op onze rioolwaterzuiveringen terechtkomt, wordt vanaf dit jaar hergebruikt als grondstof. Zo kan het in de toekomst ingezet worden bij de productie van bijvoorbeeld bouwmaterialen, cement of bakstenen. Het gaat hierbij om 670 ton zand per jaar. Dat is 670.000 kilo, zo’n 70 vrachtwagens vol. Met het hergebruik van het ‘rioolzand’ bespaart het waterschap naar schatting rond de 10.000 euro aan verwerkings- en afvoerkosten.

Volgende stap in duurzaam verwaarden van afvalstoffen

Hoe werkt het?

Op basis van monsters wordt zowel de mix van het zand als het type en de grootte van de korrel bepaald en wordt de mate van vervuiling gemeten. Aan de hand van deze uitkomsten wordt een marktpartij opgezocht die het meest duurzaam het rioolzand kan hergebruiken. Het waterschap sloot hiervoor een overeenkomst met AquaMinerals, een organisatie (zonder winstoogstmerk), die waardevolle stoffen uit de watercyclus vermarkt. AquaMinerals gaat op zoek naar bedrijven die het zand kunnen recyclen.


efgf

Met het geven van een herbestemming van het zand leveren we een bijdrage aan de circulaire economie en verminderen we verwerkings- en afvoerkosten. Hergebruik van zand uit rioolwater is een initiatief van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit is een samenwerkingsverband van de Nederlandse waterschappen dat rioolwater niet langer beschouwt als afval, maar als bron van duurzame energie en grondstoffen. Meer informatie hierover staat op de website van de Energie- en Grondstoffenfabriek: www.efgf.nl.