Vissen ‘vangen’ met je smartphone

Gepubliceerd op 3 mei 2017

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is één van de eerste waterschappen die met het innovatieve platform www.Visspotter.nl aan de slag gaat om de werking van vispassages te onderzoeken. Op Visspotter staan filmbeelden van onderwatercamera’s waarop vissen zijn te zien die door vispassages zwemmen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel en welke vissen door de passages zwemmen. In het werkgebied van WDODelta gebeurt dit voor de vispassages bij gemaal Stroink in Blokzijl en bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle. Visspotter is opgezet door Design & consultancybedrijf Arcadis samen met Waterschap Aa en Maas uit Den Bosch.

Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze fascinerende reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of doorlaatbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts.

Om zeker te zijn van een goed werkende vispassage, onderzoekt Arcadis samen met de aangesloten waterschappen het gebruik door vissen. Dat doen ze onder meer door het plaatsen van onderwatercamera’s, die reageren op beweging. Zodra een vis door de passage zwemt, maakt de camera een opname. Zo worden alle vissen geregistreerd die er doorheen zwemmen.

Iedereen kan meedoen

De analyse van deze beelden kost veel tijd. Hulp van visliefhebbers en overige geïnteresseerden is daarbij van harte welkom. Iedereen kan met deze online variant van vistelling meedoen door op www.Visspotter.nl op de vissoort te klikken die door het beeld zwemt. Visspotter is gebaseerd op ‘crowd sourcing’. Deze techniek gaat ervan uit dat het juiste antwoord vanzelf komt bovendrijven. En weet je het antwoord niet, dan kunnen andere gebruikers worden gevraagd.

Aan de slag!

Dit voorjaar starten de eerste onderzoeken. De waterschappen Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta en De Dommel zijn de eersten die het omarmen en met Visspotter in de praktijk gaan werken. De onderwatercamera’s hangen bij gemaal Van Sasse in Den Bosch, bij watermolen de Volmolen bij Eindhoven, bij gemaal Stroink bij Blokzijl en bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle.

Anderhalf jaar geleden ontwikkelde Arcadis de voorganger van Visspotter; Wildspotter. Die werd gebruik voor onderzoek naar faunapassages.


Meer info:

Opname RTV Oost