JongerenEvent Water & Klimaat

Gepubliceerd op 11 februari 2020

Leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe zijn gevraagd mee te denken over de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke oplossingen bij waterbeheer. Op donderdag 13 februari presenteren zij hun ideeën in de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn opdrachtgever.

Deze organisaties vinden het belangrijk om te laten zien dat goed waterbeheer belangrijk is bij klimaatwijzigingen. Door leerlingen hierbij te betrekken vergroten we bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laten we ze meedenken over hun toekomst. Vanuit het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta doet het Roelof van Echten College uit Hoogeveen mee.

Hevige regenbuien en tijden van droogte

Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe? Dat zochten 180 leerlingen van scholen in Groningen en Drenthe uit voor een specifiek gebied in hun directe omgeving.

Creatief en vernieuwend

Binnen provincies en waterschappen is klimaatverandering een belangrijk thema, terwijl jongeren daar vaak geen weet van hebben. Jongeren spreken zich wel steeds vaker uit over het klimaat, het gaat tenslotte om hun toekomst. Reden genoeg om deze partijen met een concreet en reëel vraagstuk aan elkaar te verbinden. De leerlingen kregen de opdracht: ontwerp een creatief en vernieuwend klimaat adaptief plan voor een stedelijk gebied in jouw woongemeente of de gemeente waarin jouw school staat. De afgelopen weken hebben ze in projectteams hard gewerkt om een specifiek gebied in kaart te brengen, onderzoek ter plaatse te doen en de literatuur erop na te slaan. Op 13 februari presenteert een groep van elke school zijn oplossingen aan de opdrachtgevers en aan elkaar. Vervolgens gaan ze in groepen uiteen om kennis te maken met allerlei initiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid om ze warm te maken voor een toekomst in een waterberoep.