#hohohoogwater: Daan Janse uit Kampen, lid van de hoogwaterbrigade en voorlichter

Gepubliceerd op 3 februari 2020

Daan Janse (64) is oud-militair en heeft in veel landen gezeten waar oorlog werd gevoerd. In Cambodja, Macedonië, Bosnië, in Irak en in Afghanistan. Maar liefst 35 jaar zat hij bij de genie en nu geniet hij al acht jaar van zijn pensioen. Over zijn tijd al militair zegt hij: “Elk land heeft wel eens een oorlog nodig.” Stilzitten kan Daan niet. Hij is fanatiek motorrijder, golft, is bestuurslid Veteranen Kampen en bestuurder ‘Genie Officieren’. De hobby die hij op de eerste plaats heeft staan is Geo Caching. Mensen verstoppen iets en anderen moeten dat zoeken, bijvoorbeeld op de mobiele telefoon, waar een kaart op staat met alle vindplaatsen over de hele wereld.

Alsof dat niet genoeg is, heeft hij zich aangemeld bij de Hoogwaterbrigade en is voorlichter en rondleider bij het waterschap. “Dat elk land wel eens oorlog nodig heeft, geldt ook bij hoog water. Het plan van ‘Schaap', de dijkgraaf die de kering Kampen Midden bedacht, schatte de overstromingskansen op eens in de 1250 jaar. Daarop is de kering gefundeerd”, zegt Janse. “Als je dat aan schoolkinderen en aan mensen van buiten de regio vertelt, die komen kijken in Kampen, knipperen ze met hun ogen.

Oefeningen

Als lid van de Hoogwaterbrigade, die bestaat uit ongeveer 200 vrijwilligers, neemt hij deel aan de oefeningen. Onder andere met het sluiten van de waterdichte deuren in woningen. Het waterschap heeft van alle woningen met een waterdichte deur een sleutel, die gebruikt wordt als de bewoners niet thuis zijn. “En als het niet anders kan, breekt de politie de deur open”.  Op 26 september was hij paraat bij de oefening van de vijf nieuwe keringen die in de plaats zijn gekomen van de klepkeringen bij de Stadsbrug, bij de Van Heutskazerne en bij het Oorgat. “Nu worden schotbalken gezet en dat is wat zwaarder werk.”

Prestigeobject

Hij begrijpt wel waarom voor Kampen midden de oude stadsmuur als kering is gebruikt en de blaasbalg in het Veluwemeer is aangelegd. “Men wilde waterbouwkundig Nederland op de kaart zetten. Het is een prestigeobject’, zegt Daan Janse, “maar van over de hele wereld komen mensen kijken van scholieren tot Universitaire studenten. En dan is recent de Reeve erbij gekomen in het kader van Ruimte voor de Rivier, met als grote criticaster Reijer van ‘t Hul, een natuurfanaat. Er zijn 34 van dergelijke projecten in Nederland, waaronder ook droge bypasses. Er zijn veel verschillende ideeën voor keringen geweest, soms letterlijk speeltuinen.”

Toch is Ruimte voor de Rivier een belangrijke doelstelling geworden in Nederland. “In eindexamenklassen waar leerlingen aardrijkskunde of biologie in het pakket hebben is Ruimte voor de Rivier een verplicht onderdeel. Veel van die leerlingen komen daarom naar dit gebied, maar ook lagere scholen hebben belangstelling en het is een plaats geworden voor bedrijfsuitjes.”

Rioolwaterzuivering

Daan Janse geeft ook voorlichting aan groepen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, zoals die bij Stadshagen in Zwolle. Daarnaast kan hij beschikken over een mobiele maquette om plaatsen waar wateroverlast mogelijk is aan te duiden. “We willen als voorlichters eveneens mensen inzicht geven in wat ze zelf kunnen doen, maar helaas weten weinig mensen wat het waterschap allemaal doet. Ze beseffen niet dat een groot deel van Nederland ‘onder’ water ligt. Dat bleek ook bij de watersnood in 1995 in Kampen. Aangeraden werd uit huis te gaan, op een enkeling na zette ze alleen van meubels op zolder.” Hij vindt het zelf wel een beetje raar dat er geen vee meer op de dijken mag lopen. “Het komt mij niet logisch voor, maar daar zullen deskundigen wel een oordeel over hebben”.

Daan Janse besluit met een oproep. “Ik raad mensen aan eens deel te nemen aan een excursie, dat kan via de website: www.wdodelta.nl

Huib P.M.Strengers