Gemaal Wetering uitgebreid en gerenoveerd voor verbetering beheer

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

Het gemaal Wetering in Noordwest Overijssel is gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer. Hiermee is de derde fase gerealiseerd van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. Tijd voor de heropening van het gemaal op zaterdag 12 oktober door dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van het waterschap, in samenwerking met naaste bewoner Jannes Lok.

Deel van groter geheel

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn een aantal jaren geleden al afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, gaat in 2020 van start.

Kosten

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de provincie Overijssel zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase van 1,5 miljoen euro van de totale kosten: 3,7 miljoen euro.

Monument

Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw is hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling is behouden.

Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

Veel inwoners van dit gebied volgden de werkzaamheden van dichtbij of op afstand en voelen zich betrokken bij water en het beheer hiervan. Daarom zijn zij, in samenwerking met Plaatselijk Nut, uitgenodigd om bij de heropening van het gemaal Wetering op zaterdagmiddag 12 oktober aanwezig te zijn.