Waterschap renoveert gemalen en waterinlaat

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

In september start Waterschap Drents Overijsselse Delta met de renovatie van de twee gemalen Sekdoorn en Benoorden de Willemsvaart in Zwolle. Ook de waterinlaat in Schalkhaar wordt gerenoveerd. Via deze constructie kan water vanuit het Overijssels Kanaal in de Soestwetering stromen. Renovatie is nodig omdat de gemalen en inlaat niet voldoen aan de geldende normen voor veiligheid en waterbeheer. Na verwachting zijn de werkzaamheden eind december afgerond.

Onderdeel van geheel

Het waterschap renoveert in de komende vier jaar 60 gemalen, stuwen en inlaten. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. De vier aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

Bijzondere aanpak

De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Het ontwerp en de realisatie worden in bouwteam-verband opgepakt. Een werkwijze waarbij het waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut. Omdat wij meerjarig samenwerken en van elkaar leren, leidt de gekozen werkwijze tot een hogere productie, meer uniformiteit en standaardisatie. Bovendien worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.