Onderzoek visstand recreatieplas Schoonhoven

Gepubliceerd op 1 augustus 2019

De gemeente Hoogeveen heeft samen met de Provincie Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de visstand in de recreatieplas Schoonhoven. Daar werd vorige week een meisje gebeten, waarschijnlijk door een snoek. Naar aanleiding daarvan wil de gemeente nu weten of de visstand mogelijk uit balans is.

Waterkwaliteit

Bij een natuurlijke zwemplas, zoals recreatieplas Schoonhoven, hoort een goede ecologie waardoor er kwalitatief goed zwemwater is. Er is balans nodig tussen vissen, waterplanten, chemische waterkwaliteit en algen. Al die onderdelen zorgen samen voor een goede waterkwaliteit. Omdat op dit moment niet exact bekend is hoe de visstand is, wordt dit in de komende week in kaart gebracht door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau. Daarbij worden de plaatselijke visverengingen en de hengelsportfederatie betrokken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen zelf in de zwemplas gaan vissen, want dat is verboden.

Natuurlijke zwemplas heeft vissen nodig

Door snoeken uit de zwemplas te halen, kan de waterkwaliteit verstoord raken. Het zwemwater kan hierdoor een slechtere kwaliteit krijgen en daardoor ongeschikt worden om in te zwemmen. Dat willen alle partijen voorkomen. In een gezond ecosysteem komen verschillende soorten vissen voor, waarbij de snoek een indicator is van een gezonde waterkwaliteit. De snoek is zelfs nodig om een goede waterkwaliteit te creëren.