Update droogte 24 juli | Deels verlichting door regen, maar nog steeds droog

Gepubliceerd op 24 juli 2019

Op sommige plekken in ons beheersgebied viel afgelopen weekend meer dan 20 mm neerslag en op andere plekken circa 3-5 mm. Deze neerslag was onvoldoende om de waterstanden te herstellen. De uitgangssituatie blijft daarmee kwetsbaar. Gezien het extreem warme zomerweer, verwacht het waterschap een grotere watervraag. Het waterschap heeft nog steeds voldoende aanvoermogelijkheden van water uit de IJssel en uit het IJsselmeer.

Vorige week deed het waterschap een oproep aan beregenaars zich te melden. Aanvoer van water is namelijk niet onbeperkt. Een voorwaarde om te beregenen uit water uit sloten, weteringen of kanalen is dat er voldoende water moet zijn. Als voorbeeld het gebied Westhuizingerveld. Gaan beregenaars gelijktijdig beregenen, dan is er niet voldoende water in de sloot. Daarom stemt het waterschap met deze beregenaars af. Vooralsnog is er voldoende water in de wateraanvoergebieden om beregenaars te kunnen voorzien. Afhankelijk van de neerslag die de komende tijd valt, zal blijken of we met onderlinge afspraken kunnen volstaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn (zoals het instellen van een lokaal beregeningsverbod).

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn op de hoge gronden erg laag voor de tijd van het jaar en zijn vergelijkbaar met de grondwaterstanden rond eind juli vorig jaar. Het grondwaterbeeld in west Salland is op dit moment gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verhoging van de grondwaterstanden.

Peilbeheer

Het waterschap kan in onze aanvoergebieden de peilen handhaven. Waar het waterschap geen water kan aanvoeren, vallen sloten droog.

Weersverwachting

Tot zaterdag 27 juli wordt tropisch warm weer voorspeld met daarbij weinig kans op regen. In het weekend worden enkele regen- en onweersbuien verwacht met daarbij de voorspelling van minder warm weer.


Water halen uit de sloot

water halen uit de sloot