Uitvoering werkzaamheden aan gemalen en stuwen van start

Gepubliceerd op 14 mei 2019

Op maandag 13 mei zijn de renovatiewerkzaamheden aan de waterinlaat Kleistraat bij Olst gestart.

De huidige inlaat voldoet niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Renovatie is daarom noodzakelijk. De werkzaamheden maken deel uit van de raamovereenkomst gemalen en stuwen. Deze overeenkomst houdt in dat Waterschap Drents Overijsselse Delta in de komende vier jaar 60 gemalen en stuwen renoveert. Hiervoor is het waterschap met aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en Waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken een meerjarige samenwerking aangegaan, waarbij elke aannemer de uitvoering van circa 15 objecten voor zijn rekening neemt. Het ontwerp en de realisatie worden door een bouwteam opgepakt. Een werkwijze waarbij het waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut.