Nieuwe dijken, sloten en gemalen rond Reevediep officieel in beheer bij waterschap

Gepubliceerd op 7 mei 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is nu officieel beheerder van de nieuwe dijken, sloten en gemalen rondom het Reevediep. Waarnemend dijkgraaf Piet Zoon (midden op de foto) zette de laatste handtekening onder het overdrachtsdossier. Daarmee heeft WDODelta 16 kilometer dijk, 4 gemalen en het gehele watersysteem met sloten en stuwen overgenomen van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waarvan het Reevediep onderdeel is. Vanuit Ruimte voor de Rivier IJsseldelta tekende projectmanager Cor Beekmans (links op de foto):

“Als project geven we het in vertrouwde handen. Alle vertrouwen daarin!”

Philippe Schoonen (rechts op de foto) was als projectleider van WDODelta aanwezig bij de ondertekening.

Ruimte voor Rivier IJsseldelta

Sinds 2015 is gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Zo is het zomerbed van de IJssel over een lengte van 8 kilometer uitgebaggerd. Dit draagt voor de helft bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de regio. Om de andere helft ook te realiseren, is ten zuiden van Kampen de hoogwatergeul Reevediep aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren. Ook zijn in 5 uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. Daarnaast werd bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en zijn nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Op het Reevediep kan straks worden gevaren. De gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter een klimaatbestendige dijk.


Cor Beekmans, Piet Zoon en Philippe Schoonen

V.l.n.r.: Cor Beekmans, Piet Zoon en Philippe Schoonen.