Rapportage informatieronde WDODelta afgerond

Gepubliceerd op 12 april 2019

De rapportage van de informatieronde bij WDODelta is afgerond. Informateur, de heer Martijn Dadema, presenteert het resultaat 17 april a.s. tijdens een extra (openbare) vergadering van het Algemeen bestuur van het waterschap.

De heer Dadema heeft (na het bekend worden van de uitslagen van de waterschapsverkiezingen) sinds eind maart 2019 gesprekken gevoerd met fractievertegenwoordigers van de diverse partijen. Op basis van de gesprekken is het bijgevoegde informatierapport (pdf, 1 MB) ontwikkeld. De informateur zal zijn bevindingen en advies tijdens de vergadering presenteren.