Veiling materieel Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Gepubliceerd op 9 januari 2019

Het waterschap houdt een veiling waarbij diverse goederen worden aangeboden. Het gaat om onder meer kranen, tractoren, maaiapparatuur, aanhangwagens en gereedschappen. De goederen worden transparant via OVM (Online Veilingmeester, Agribidding) te koop aangeboden. Via deze veiling wordt een breed koperspubliek in de gelegenheid gesteld om materieel te kopen.

OVM is gespecialiseerd in veilingen en deden hiermee ervaringen op bij waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten.

Er staat al een vooraankondiging op de website van OVM en Agribidding.

Op deze site verschijnt ook informatie over onder meer wanneer veiling begint: 18 januari en sluit: 30 januari en wanneer de kijkdag is georganiseerd: 24 januari. De goederen zijn die dag ’s middags te bezichtigen bij de werkplaats te Beilen, Ossebroeken 6a te Beilen.


Materieel

materieel

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertwin Post, Technisch specialist bij het waterschap, telefoon 088 - 233 16 38, e-mail bertwinpost@wdodelta.nl.