Staat van onderhoud bruggetje over Oranjekanaal in Hijken onder de loep

Gepubliceerd op 7 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft eind vorig jaar het bruggetje over het Oranjekanaal in Hijken om veiligheidsredenen afgesloten. De staat van onderhoud en veiligheid van deze brug wordt zo snel als mogelijk door een extern bureau vastgesteld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek neemt het waterschap wanneer mogelijk (nood)maatregelen om het bruggetje weer tijdelijk open te stellen voor voetgangers. Wanneer hier duidelijkheid over is laten wij dit weten.

Voor de lange termijn besluit het waterschap op basis van het onderzoek of het bruggetje al dan niet definitief wordt hersteld. Dit besluit baseren wij ook op bestaand beleid over recreatief medegebruik, op de kosten voor herstel en op het belang voor de omgeving. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.


Afbeelding uit Google Maps

bruggetje Hijken