Afspraken voor slimmer watersysteem met gemeente Hoogeveen

Gepubliceerd op 5 december 2018

Wethouder Gert Vos van Hoogeveen en dagelijks bestuurslid Karst Spijkervet van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben een aanvulling op het Waterakkoord 2014 ondertekend. Hierin staan afspraken voor een slimmer watersysteem voor de toekomst. Dit betekent dat het waterschap kan afzien van de geplande uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten. Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zal de rioolwaterzuivering voldoende ontlasten. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Het waterschap bespaart hiermee ongeveer 4 miljoen euro.

Optimalisatieonderzoek

De voorbereidingen op de uitbreiding van de rioolwaterzuivering stonden voor volgend jaar op de planning van het waterschap. "Op deze zuivering is nu al niet veel ruimte," zegt Marthijn Manenschijn van WDODelta.

"En omdat de regenval in de toekomst alleen maar zal toenemen, leek het uitbreiden van de zuivering een noodzakelijke stap."

Uit een periodiek optimalisatieonderzoek dat het waterschap en de gemeenten samen uitvoerden, bleek de geplande uitbreiding echter niet nodig. De rioolwaterzuivering kan worden ontlast door de regenwaterafvoer te veranderen. In Hoogeveen worden delen van de riolering en het waterstelsel in de stad vernieuwd. Er worden onder andere extra stuwen geplaatst en bestaande vijvers worden verruimd om als waterbassin te dienen.

In de gemeente De Wolden wordt de capaciteit van een aantal rioolgemalen vergroot. "We gaan ervanuit dat de maatregelen om de regenwaterafvoer te verbeteren in elk geval de komende jaren genoeg resultaat opleveren," zegt Manenschijn. Het waterschap hoeft weliswaar geen geld te investeren in de uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten, maar deelt wel mee in de kosten voor het verbeteren van het waterstelsel en de riolering. In totaal draagt WDODelta hier 750.000 euro aan bij.


Links wethouder Gert Vos, rechts dagelijks bestuurslid Karst Spijkervet.

IMG_2247