Samenwerken aan biodiversiteit in Drenthe

Gepubliceerd op 3 december 2018

Met ondersteuning van diverse maatschappelijke organisaties zetten de Drentse overheden zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied. Hiervoor tekende Waterschap Drents Overijsselse Delta, samen met acht Drentse gemeenten, twee waterschappen en de provincie Drenthe, het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. Doel hiervan is een hogere biodiversiteit in het landelijk gebied.