Officiële overdracht peilbeheer Zuidoost-Drentse kanalen

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Met de Hoogeveensche Vaart symbolisch op de achtergrond heeft de provincie Drenthe het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen officieel overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Concreet betekent dit dat beide waterschappen enkele gemalen en aflaatwerken overnemen en naast de waterkwaliteit nu ook verantwoordelijk zijn voor de waterpeilen. Tevens werd het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe ondertekend.

Een aflaatwerk is een ‘schuif' waarbij water van een hoger gelegen gedeelte naar een lager gedeelte wordt ‘afgelaten', te vergelijken met een stuw. Met de nieuwe afspraken en de overdracht kan het waterbeheer op de kanalen tussen Meppel en Coevorden nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart.

De droogte van afgelopen zomer benadrukte nog eens extra het belang van een goede werking van dit aan- en afvoersysteem.

Met de overdracht van het peilbeheer en na verschillende fusies van waterschappen was het tevens wenselijk een nieuw Waterakkoord Drenthe vast te stellen. Ook dit werd voorzien van een handtekening van de betrokken partijen.

Bestuurslid Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta:

“Afgelopen zomer was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Zo’n zomer heeft impact op landbouw en natuur. Het laat goed zien waarom een goed aan- en afvoersysteem essentieel is. En daarmee ook heldere up-to-date afspraken en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.”

Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe, kan dit bevestigen.

“‘Na de droge zomer van 1976 kwam er een eerste wateraanvoerplan. Dit jaar is gebleken hoe belangrijk de wateraanvoer is voor de zoetwatervoorziening en de landbouw en natuur. Daarnaast spelen de kanalen een belangrijke rol voor de waterafvoer en de scheepvaart. Ik ben blij dat er nu goede afspraken liggen en ik hoop dat door de overdracht het peilbeheer nog efficiënter kan verlopen.”

Ria Broeze, bestuurslid van het waterschap Vechtstromen, voegt daaraan toe:

“Door wateraanvoer met gemalen, stuwen en pompen hebben we tijdens deze droge zomer beken, sloten en rivieren in Drenthe grotendeels op peil kunnen houden. Dat is een compliment waard voor de mensen in het veld van waterschappen en provincie. Dit is echt geen vanzelfsprekendheid en het is daarom goed dat we met dit Waterakkoord de afspraken opfrissen. We kunnen trots zijn op de afspraken die er nu liggen!”


vechtstromen

Hans Pereboom

Zonder dit goede aan- en afvoersysteem in Drenthe zouden afgelopen zomer ook delen van Drenthe net zo droog zijn geweest als de Achterhoek als droogste plek van Nederland.

Puzzel 1