Anna geïnstalleerd als nieuwe jeugdbestuurder

Gepubliceerd op 31 januari 2017

Anna Spijkervet (15) uit Wanneperveen is officieel de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta ((WDODelta). Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 31 januari werd ze geïnstalleerd door Herman Odink, bestuurslid met Educatie in zijn portefeuille. De komende twee jaar denkt Anna mee over het bereiken en betrekken van jongeren en neemt ze zitting in het landelijke Jeugdwaterschap.

Anna is 15 jaar en zit op het VWO bij scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel, waar ze de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek volgt. Met haar benoeming volgt zij de nu jeugdbestuurder-af zijnde Daphne Schoemaker op. Zij moet stoppen, omdat haar termijn is verstreken.

Jeugdwaterschap naar Zwolle

Zaterdag 4 februari kan Anna direct aan de bak. Dan ontvangt ‘haar’ waterschap namelijk het landelijke Jeugdwaterschap. Met als thema Waterveiligheid worden de jeugdbestuurders ‘opgeleid’ tot lid van de Hoogwaterbrigade en gaan ze op dijk-excursie bij de verlegde dijk van Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Jeugdbestuurder?

Als WDODelta’s jeugdbestuurder is Anna het ‘jonge visitekaartje’. Ze wordt betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en denkt mee over het betrekken van jongeren bij het werk van het waterschap. Dat is erg divers: van het versterken van dijken tot aan het schoonmaken van rioolwater en van het aanleggen van waterbergingen en vistrappen tot aan het vangen van muskusratten.

Nationale Jeugdwaterschap

Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland. Dit Nationale Jeugdwaterschap komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en organiseert allerlei activiteiten.

Meer informatie op www.jeugdwaterschap.nl


Jeugdbestuurder

Jeugdbestuurder Anna Spijkervet

Bestuurslid Herman Odink met Jeugdbestuurder Anna Spijikervet

De handtekening gezet

annaspijkervet