Ongewenste vestingplek bever in de buurt van IJsseldijk bij Zwolle-Zuid

Gepubliceerd op 27 januari 2017

Twee weken geleden ontdekte het waterschap ook een beverhol in de buurt van de dijk bij Harculo. Deze locatie lag dichterbij de dijk. Samen met beverdeskundigen van Landschap Overijssel bekeek het waterschap welke acties nodig waren om hier de graafschade te herstellen en de bevers bij de dijk weg te houden. Na te hebben vastgesteld dat de bever hier niet meer aanwezig was, is het hol gedicht.

“Bevers zijn welkom, maar niet in onze dijken”

“Als waterschap hebben we de taak te zorgen voor sterke dijken. Door gegraaf van dieren, zoals muskusratten, honden, konijnen en bevers in die dijken, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Nu het water op de IJssel laag staat en we goed bij de locaties kunnen, willen we graag zo snel mogelijk actie ondernemen als dat nodig is”, licht waterschapsbestuurder Hans de Jong toe.

Aangezien de bever een beschermde diersoort is, moet daarvoor toestemming van de provincie Overijssel worden gevraagd in de vorm van een ontheffing op de Natuurbeschermingswet.  “Uiteraard werken we met de nodige zorg en aandacht voor de bever. Daarom trekken we samen op met Landschap Overijssel. Bevers zijn van harte welkom in het prachtige IJsselgebied, maar niet in onze dijken. Ze komen nu wel erg dichtbij.”

“Goed nieuws heeft ook keerzijde”

“We hebben te maken met een nieuwe speler in het veld. De succesvolle terugkeer van de bever is goed nieuws. Het wijst op herstel van de biodiversiteit”, vertelt De Jong. “Al brengt het ook een dilemma met zich mee. Voor de waterveiligheid kan het een keerzijde hebben. Met hun gegraaf beschadigen en verzwakken bevers de dijken. Dat willen we ten alle tijde voorkomen. Veilige dijken staan voorop.”

Om die reden worden schades hersteld en zoekt het waterschap naar ‘bevervriendelijke’ oplossingen. Zo is er als compensatie van verloren gebied ter hoogte van spoorbrug De Hanzeboog een nieuw beverbos aangelegd. Hier zijn wilgen geplant, waterpartijen met steile oevers gegraven en een zogeheten hoogwatervluchtplaats aangelegd. De Jong: “Een ideaal leefgebied dat gezien de knaagsporen zeer gewaardeerd wordt.”

Op plaatsen met een verhoogd risico op ‘beverschade’ denkt WDODelta eraan gaas of steenbekleding aan te brengen of oevers te verflauwen. Op deze manier worden die locaties ‘beverproof’. Ook worden voedselbronnen en beschutting verwijdert om de dieren bij de dijk weg te houden. “Zo kunnen ze ergens anders een plek zoeken waar ze geen schade aanrichten”, aldus De Jong.

Oeverhol: tijdelijk onderkomen

De aangetroffen holen zijn zogeheten ‘oeverholen’. Dit zijn geen permanente woonplaatsen, maar plekken waar bevers tijdelijk schuilen of rusten. Voordat er überhaupt herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, controleren beverdeskundigen of de bever nog gebruikt maakt van zijn tijdelijke onderkomen.


Knaagsporen

bevers

"De succesvolle terugkeer van de bever is goed nieuws. Het wijst op herstel van de biodiversiteit. Voor de waterveiligheid kan het een keerzijde hebben. Veilige dijken staan voorop.”

Bestuurslid Hans de Jong

Bestuurslid Hans de Jong

Hans de Jong: "Bevers zijn welkom, maar niet in onze dijken."