Dingstede-leerlingen bedenken oplossing voor hitteprobleem basisschool De Plataan

Gepubliceerd op 25 januari 2017

Hittestress-proof’ schoolplein

Probleem: het schoolplein van basisschool De Plataan uit Meppel heeft weinig tot geen schaduw. Hierdoor wordt het in de zomermaanden erg heet op het plein en kunnen de kinderen niet naar buiten om te spelen vanwege 'hittestress'. Leerzame oplossing: leerlingen van de Meppeler scholengemeenschap Dingstede maken voor Waterschap Drents Overijsselse Delta plannen om het schoolplein ‘hittestress-proof’ te krijgen.

Zo’n 65 leerlingen van het Technasium gaan aan de slag met het ontwerpen en inrichten van het nieuwe schoolplein. Dit mag een permanente, maar ook een tijdelijke oplossing zijn. Hiervan maken de ‘Dingsteders’ een 3D-ontwerp die ze in maart presenteren aan de basisschool en het waterschap. Of het ‘Plataan-plein’ daadwerkelijk wordt aangepakt met het winnende idee is afhankelijk of dit technisch en financieel haalbaar is. Hittestress? Hittestress is een gevolg van extremen in het weer (klimaatverandering). Waterschappen en gemeenten staan samen voor de uitdaging hiervoor actie te ondernemen. Het is een term die aangeeft dat een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt die onaangenaam of zelfs schadelijk kan zijn. Het type oppervlak (tegels, stenen, asfalt, maar ook ‘groen’) en schaduw bepalen de hoogte van hittestress. In het kort: veel tegels, stenen en asfalt verhogen de gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl gras, bomen, bosschages en water hittestress juist verlagen. KlimaatActieve Stad: Steden schuilen niet voor regen of zon De opdracht voor de Dingstede-leerlingen en het probleem op het schoolplein van De Plataan paasen goed binnen het programma Klimaat Actieve Stad (KAS) waarmee het waterschap bezig is. Aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen en een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Daar draait het om bij KAS. Want dat het klimaat verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer en heviger neerslag. WDODelta leunt niet achterover, maar is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen. Dat kán alleen slagen als het we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een stukje van de sleutel tot de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.


Steden schuilen niet voor regen of zon

De Plataan - excursie leerlingen Dingstede

Leerlingen van Dingstede bezochten het ‘hittestress-schoolplein’ van basisschool De Plataan om vervolgens aan de slag gaan met oplossingen. In maart presenteren ze die.