Inloopbijeenkomst Marswetering: betere wateraan- en afvoer, natuurvriendelijke oevers en ‘vispasseerbare’ stuwen

Gepubliceerd op 30 januari 2017

Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt op woensdag 8 februari een derde inloopbijeenkomst over het project Marswetering. Bewoners en belangstellenden kunnen dan uitleg krijgen en in gesprek gaan over de nieuwe inrichting. Daarnaast vertelt het waterschap hoe het beheer en onderhoud van de vernieuwde Marswetering wordt uitgevoerd. Belangstellenden kunnen tussen 16.30-18.00 uur en tussen 19.00–21.00 uur vrij binnenlopen bij charme hotel en restaurant De Klomp, Vilsterseweg 10 in Vilsteren.

Plannen Marswetering

Het project Marswetering heeft meerdere doelen: verbeteren van waterkwaliteit, opheffen van stuwobstakels, meer ruimte voor waterberging en de manier van onderhoud verbeteren. Concreet betekent dit dat het waterschap aan de slag gaat met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zeven stuwen ‘vispasseerbaar’ maakt en de Marswetering gedeeltelijk verlegd, waardoor water beter aan- en afgevoerd kan worden. Ook versterkt het waterschap zeven hectare aan waterbergingen. Dit is een grootte van ongeveer 10 voetbalvelden. Verder krijgt ook de wateraanvoer voor landgoed Den Aalshorst een impuls. Hiermee blijft de stroomsnelheid in de Marswetering gewaarborgd.

Gefaseerde uitvoering

Het project Marswetering voert WDODelta in twee delen uit. In de eerste fase wordt het bovenstroomse gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad aangepakt. De uitvoering hiervan start dit najaar. De tweede fase bestaat uit de landbouwzone: het traject vanaf stuw Aalsholsterpad tot aan gemaal Linterzijl. Dit wordt later gerealiseerd.


Marswetering

42.nabij.voormalige.schuur.rechteren.oost