Grip op medicijnresten: 'Project Plaszak' krijgt vervolg

Gepubliceerd op 25 januari 2017

Contrastmiddelen worden in een ziekenhuis gebruikt om betere röntgenfoto’s of scans te maken. Deze middelen komen via urine in toilet, riolering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) terecht. Omdat contrastmiddelen in de RWZI maar in beperkte mate uit het water worden verwijderd, hopen ze zich op in het oppervlakte-/grondwater waardoor ze ook in het drinkwater kunnen terechtkomen. Dit is in de praktijk al aangetoond en is uiteraard ongewenst.

In 2015 heeft het waterschap in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis een proef gedaan met plaszakken. Het doel was om te onderzoeken in hoeverre patiënten, die een CT-scan met contrastmiddel ondergaan, bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het verminderen van medicijnresten in het water. De resultaten waren positief. Een groot deel van de patiënten was bereid om mee te werken door na de behandeling in een plaszak te plassen en deze vervolgens in de grijze container te deponeren. Zo kwam het contrastmiddel niet terecht in het riool, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en vervolgens in het (drink)water.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was nauw betrokken bij het onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten heeft het ministerie Tauw verzocht een vervolgstudie uit te voeren naar de milieu-impact van contrastmiddelen wanneer deze worden opgevangen in een plaszak en verwerkt via een Afval Energie Centrale (AEC) of worden uitgeplast en verwerkt via een RWZI.Uit de milieu-impact studie van Tauw is gebleken dat het inzamelen en verwerken via plaszakken in een AEC veel minder schadelijk is voor het milieu dan verwerking via de RWZI.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport van de milieu-impactstudie op de website van Tauw.


Grip op medicijnresten

Stockfoto grip op medicijnresten