Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt sinds enkele jaren klimaatsubsidie aan inwoners die maatregelen willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Door de enorme hoeveelheid aanvragen werd in mei duidelijk dat het budget voor 2020 op was. De provincie Overijssel heeft daarop besloten om bij te springen: de aanvragen voor 200 huishoudens die op de wachtlijst stonden, kunnen nu toch gerealiseerd worden. “We zijn heel blij met de financiële bijdrage van de provincie. Zo kunnen een keer zoveel initiatiefnemers in Zwolle en Deventer nog dit jaar groene daken realiseren”, zegt Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur WDODelta.