Sinds gisteravond is de waterstand bij Lobith aan het zakken. Vandaag heeft de IJssel in Deventer het hoogste punt bereikt. Het water is nu onderweg naar Kampen. De verwachting is dat de waterstand dinsdag/woensdag op zijn hoogste staat (NAP +80 cm). Met deze waterstanden is de situatie in ons gebied goed beheersbaar.

Omdat het water wel hoger staat dan normaal, worden er extra dijkinspecties uitgevoerd op zandmeevoerende wellen. Zo'n wel wordt veroorzaakt doordat water onder de dijk door rivier en zand meeneemt. Er ontstaat dan een tunneltje onder de dijk. Als het tunneltje klein blijft kan het geen kwaad, maar als het groter wordt kan het een zwakke plek in de dijk worden. 

Ook wordt er nagegaan waar de bevers zich bevinden en waar ze naar toe trekken nu hun verblijven in de uiterwaarden onder water staan. Wanneer bevers richting de dijk trekken en daar gaan graven, dan treft het waterschap maatregelen volgens het beverprotocol.

In deze video is te zien hoe de sloot naast de IJsseldijk bij Wijhe wordt gecontroleerd op zandmeevoerende wellen.