Het Kabinet heeft extra maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gevolg is dat alle evenementen, gastlessen en rondleidingen van ons waterschap tot 1 juni worden afgelast.

Gastlessen en rondleidingen voor schoolklassen of groepen geïnteresseerden op onze rioolwaterzuiveringen en/of andere locaties worden afgelast tot nadere berichtgeving. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld. Rondleidingen kunnen op een later moment ingehaald worden. Samen nemen we onze verantwoordelijkheid om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.