Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten, willen in de toekomst vaker blijven thuiswerken en ervaren online vergaderen als effectief. Dat blijkt uit een enquête onder het personeel van het waterschap. De uitkomsten worden gebruikt voor ‘het nieuwe werken’ na (of nog tijdens) de coronatijd en voor het aansluiten bij de behoeftes van de werknemers. Aan de enquête deden 301 medewerkers mee.