Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder in ontwerp vastgesteld. Dit zogeheten ontwerppeilbesluit ligt vanaf maandag 20 juli zes weken ter inzage, zowel digitaal als schriftelijk.  Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen.