Het Dagelijks Bestuur van WDODelta heeft afgelopen week de voorlopige plannen voor Buitenpolder achter Kuinre (gemeente Steenwijkerland) vastgesteld. Daarmee zijn de globale keuzes gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het watersysteem in dit gebied.

Wat gaan we doen

Hans Pereboom (DB-lid): “Voor 2021 staat de renovatie van het gemaal gepland. Daarnaast is het plan om de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en vervangen we ‘te krappe’ duikers. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, gaan we een nieuw peilbesluit voorbereiden en de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte.” 

Hoe verder

Het plan moet in detail nog verder worden uitgewerkt. Dat doen we het komende jaar in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden. We verwachten dat in het najaar van 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Kuinre

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gelegen tussen Nationaal Park de Weerribben en het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het projectgebied ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot.