We hebben een aantal mooie bijeenkomsten achter de rug waarin bewoners van Holtenbroek, bedrijven, gebruikers van de dijk én collega’s van het waterschap samen hebben gewerkt aan verschillende ontwerpen van de dijk.

  

Dijkdenkersbijeenkomst

De Stadsdijken langs het Zwolle-IJssel-kanaal en het Zwartewater worden versterkt. In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan: januari/februari staan in het teken van samen ontwerpen van de dijk. Inmiddels hebben we langs het gehele project belanghebbenden gesproken. Ook hebben we een aantal mooie bijeenkomsten achter de rug waarin bewoners van Holtenbroek, bedrijven, gebruikers van de dijk én collega’s van het waterschap samen hebben gewerkt aan verschillende ontwerpen van de dijk.

Ontwerpfestival Holtenbroek

Op zaterdagmiddag 25 januari stond het hele wijkcentrum van Holtenbroek in het teken van de dijk. Iedereen uit de wijk (en daarbuiten) was door Travers Welzijn uitgenodigd om mee te doen aan ontwerpsessies, waarin bewoners, wijk- en dijkwerkers samen aan de slag gingen om het ontwerp van de dijk verder te brengen. Waar moet het fietspad op de dijk komen, en waar juist niet? Moet bestaand groen behouden worden of biedt de dijkversterking juist kansen voor een nieuwe inrichting? Er is natuurlijk geen goed of fout: ieder heeft haar of zijn mening en door het gesprek erover komen we tot de beste keuzes. Ook waren er een wandel- en fietstocht, een interessant dijkcollege door projectmedewerkers, informatie van bewonersideeën over de omgeving van de dijk én een heuse “klimaat-rap” van de jonge muzikanten uit de buurt die zichzelf de Klimattiez noemen. Kortom: een prachtige middag met voor alle aanwezigen wat wils en voor ons bruikbare informatie.

Dijkdenkers bijeenkomst

Op 30 januari was het de beurt aan de Dijkdenkers, een groep actieve bewoners en andere betrokkenen bij Stadsdijken Zwolle. Gebogen over de grote schetsen van het ontwerp werden meningen uitgewisseld, ideeën op papier gezet en dilemma’s besproken. En ook hier heeft het ontwerpteam van de dijkversterking weer voldoende bagage meegekregen om verder te kunnen werken. De Dijkdenkers hebben hier hun waarde weer bewezen!

Inloopbijeenkomst

Tenslotte vond op 6 februari de projectbrede informatiebijeenkomst plaats. Voor een ieder die benieuwd was naar de voortgang van het project, de planning, of de verschillende oplossingen die we al hadden voorgesteld, was deze inloopbijeenkomst georganiseerd. Ruim 50 bezoekers zijn deze avond bijgepraat over de ontwerpen tot nu toe en de vervolgstappen. Ook hier zijn weer veel goede vragen gesteld en tips gegeven waar we mee verder kunnen. Het vormde de afsluiting van deze fase waarin we samen met de omgeving werkte aan de ontwerpen. Nu is het aan de technici en ontwerpers om die meningen en inzichten verder te ontwerpen.

En hoe nu verder?

In het voorjaar (april-mei) hebben we de verschillende ontwerpvarianten voor de dijkversterking zover uitgewerkt dat ze beoordeeld kunnen worden. Op dat moment komen we weer terug bij de betrokken bewoners en bedrijven. Daarna beoordelen we voor elk stuk van de dijk de verschillende “varianten”. We kijken daarbij naar de impact op omgeving, de technische effecten en naar de kosten. In de zomer stellen we vervolgens een Voorlopig Ontwerp voor aan het bestuur van het waterschap. Het bestuur neemt hierover dan na de zomervakantie een besluit. Na dat besluit volgen dan de procedures (o.a. projectplan Waterwet) en vergunningaanvragen die nodig zijn voor het vervolg van het project.

Meer weten?

Download de app ‘Waterwerk’.