Het waterschap, maar ook alle andere overheden – zoals gemeenten, provincies en Rijk – moeten vanaf 18 april e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand, maar geen pdf. Het waterschap dringt bij toeleveranciers er op aan, om de rekening als e-factuur te sturen. WDODelta heeft voor de markt een bijsluiter ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd hoe een e-factuur verzonden kan worden naar het waterschap.