Worden wijzigingen of onttrekking van het verbod bekend gemaakt?

Dat zal altijd via onze website www.wdodelta.nl en via www.officielebekendmakingen.nl