Welke andere gebieden kunnen een onttrekkingsverbod verwachten?

Dat valt nu niet te zeggen. Het waterschap houdt nauwlettend in de gaten of er meer maatregelen voor het gebied nodig zijn.